Održan prvi sastanak akcionih timova USKUS-a

Održan sastanak akcionih timova USKUS-a, 15. april 2016.

U okviru IDEA centra održan je prvi sastanak akcionih timova USKUS-a. U radnoj ali prijatnoj atmosferi razmenjena su iskustva i dogovoreni naredni koraci za delovanje akcionih timova.

Akcioni timovi koji će biti u startu formirani su:

– FI (Finansije)
– CO (Controlling)
– MM/EWM/WMS (Material Management/Extended Warehouse Management/Warehouse Management System)
– SD (Sales and Distribution)
– PP-PM-QM-AM (Process Production/Plant Management/Quality Management/Asset Management)
– BC & Sec (Basis components/Security)
– BI/BW (Business Intelligence/Business Warehouse)
– HCM/Payroll (Human Capital Management)
– General/PS (Project system)

Svaki akcioni tim će imati koordinatora a koordinator svih akcionih timova će direktno obaveštavati UO USKUS o eventualnim problemima, potrebama, eskalacijama, itd.

Pored direktne komunikacije (telefonske ili sastanaka) koju će moći da praktikuju po potrebi, akcioni timovi će imati na raspolaganju i forum na kome će biti razmenjivana iskustva. Forum će biti dostupan jedino članovima USKUS-a.

 

AkcTimPrvSast01AkcTimPrvSast02 AkcTimPrvSast03

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *