Predsedništvo

Izvod iz Statuta:

Predsedništvo zastupa Udruženje.
Predsedništvo ima ovlašćenje da imenuje zastupnike Udruženja.
Predsedništvo čine tri kopredsednika koje bira Upravni odbor. Kopredsednici vrše funkciju zastupnika Udruženja.
Mandat Predsedništva traje dve godine a mogu biti najviše dva puta izabrani na tu funkciju.
Po isteku mandata a do stupanja na funkciju novog Predsedništva postojeće Predsedništvo obavlja tu funkciju.

Predsedništvo čine tri kopredsednika (trenutno dva) u sledećem sastavu:
Dušan Ćetković, Nelt Co. DOO, nelt.rs
Dejan Milić, Telekom Srbija AD, www.telekom.rs