Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Skupštinu.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština od kojih jedan može biti iz redova pridruženih članova. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj redovnoj sednici Skupštine.

Nadzorni odbor čine sledeći članovi: