Prednosti učlanjenja

Prepoznali smo sledeće benefite, sigurno ih ima još tako da Vas pozivamo da se učlanite i da ih zajedno unapredimo.

Međusobna saradnja korisnika SAP proizvoda kroz:

 • „networking“ među članicama Udruženja
 • prosleđivanje i razmenu znanja i iskustava
 • upoznavanje sa aktuelnim i realizovanim projektima (case study),
 • razmenu iskustva pri upravljanju promenama,
 • pomoć u radu korisnicima koji imaju implementirane proizvode kompanije SAP
 • dobrovoljno deljenje resursa (po potrebi)
 • Unapređenje komunikacije i odnosa između SAP kompanije i korisnika u Srbiji kroz zajednički “glas”.
 • Snažniji uticaj na budući razvoj SAP rešenja i servisa
 • Maksimizacija iskorišćenja investicija u SAP rešenje
 • Razmena iskustava o saradnji sa SAP partnerima i freelancer-ima
 • Saradnja sa sličnim udruženjima, asocijacijama i ekspertima u regionu
 • Obezbeđivanje adekvatnih lokalizacija za uspešnu primenu u Srbiji, kao i njihovo jedinstveno testiranje
 • Širenje znanja kroz organizovanje konferencija, stručnih seminara, radionica