Članovi Udruženja

HomePage1 Clanovi2

U nastavku možete videti koja su prava, obaveze i odgovnorst članstva kao i ko su trentno članovi.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Redovni član
Redovni član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. Redovni član po automatizmu postaje član Upravnog odbora.
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Redovni član udruženja je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Pridruženi član

Pridruženi član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. bude blagovremeno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Pridruženi član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Pridruženi član nema pravo da bira i bude biran u Upravni odbor i Predsedništvo.

Redovni članovi su:

Pridruženi članovi su: 

 • Milena Rađenović, Victoria Group AD, Beograd, victoriagroup.rs
 • Branislav Petkov, Metanolsko-sirćetni kompleks Kikinda AD, Kikinda, msk.co.rs
 • Miroslav Kostadinović, Metro Cash & Carry DOO, metro.rs
 • Dobrivoje Ostojić, TITAN Cementara Kosjerić, titan.rs