Članovi Udruženja

HomePage1 Clanovi2

U nastavku možete videti koja su prava, obaveze i odgovnorst članstva kao i ko su trentno članovi.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Redovni član
Redovni član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. Redovni član po automatizmu postaje član Upravnog odbora.
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Redovni član udruženja je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Pridruženi član

Pridruženi član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. bude blagovremeno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Pridruženi član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Pridruženi član nema pravo da bira i bude biran u Upravni odbor i Predsedništvo.

Redovni članovi su:

 • Dušan Ćetković, Nelt Co. DOO, Beograd, nelt.rs
 • Igor Mihovilović, Sr Technics, srtechnics.com
 • Dragana Drakulić, Telekom Srbija AD, Beograd, telekom.rs
 • Vladimir Popadić, Tarkett DOO, Bačka Palanka, tarkett.rs
 • Branko Milišić, Dijamant AD, Zrenjanin, dijamant.rs
 • Milanka Maksimović, JP „Elektromreža Srbije“, ems.rs
 • Ivan Vasić, Delta M DOO, Beograd, deltaholding.rs
 • Novica Bosnić, Stada IT Solutions DOO, Vršac, stadaitsolutions.com
 • Zoran Vasiljević, Agroglobe DOO, Novi Sad, agroglobe.rs
 • Jasmina Patačko, Carlsberg Srbija DOO, Čelarevo, carlsbergsrbija.rs
 • Dragan Bosnić, Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže DOO, Beograd, sbb.rs
 • Dara Šakić, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Beograd, hbisserbia.rs
 • Dejan Lazarević, Soko Štark, Beograd, stark.rs
 • Tatjana Pavlović, Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije”, eps.rs

Pridruženi članovi su: