Ciljevi i svrha Udruženja

Ciljevi1 Ciljevi2

Nijedno Udruženje nema smisla ukoliko svaki njegov član ne pruži maksimum u onom delu u kom „cveta“. Isto tako ni jedna svrha ili cilj nije večan. Udružimo se da ispunimo ili dopunimo svrhu i ciljeve da budemo još bolji. Mi smo prepoznali sledeće a Vas pozivamo da nam pomognete da ih ispunimo i dopunimo.

Svrha Udruženja

 • Međusobna saradnja korisnika SAP proizvoda
 • Unapređenje komunikacije sa SAP kompanijom
 • Unapređenje znanja i razmena informacija
 • Da se naš glas „jače i dalje“ čuje
 • Bolja saradnja sa SAP partnerima i freelance-rima

Ciljevi Udruženja

 • Upoznavanje, unapređenje odnosa, razmena znanja i veština među članicama udruženja
 • Unapređenje komunikacije i bolja koordinacija potreba članica udruženja sa kompanijom SAP
 • Praćenje zakonskih propisa i izmena zakona a tiču se SAP proizvoda
 • Razmena iskustava tokom implementacije različitih projekata
 • Razmenu iskustva pri upravljanju promenama
 • Pomoć u radu, korisnicima koji imaju implementirane proizvode kompanije SAP

Kao što smo našli zajedničke tačke oko kojih ćemo dalje sarađivati i unapređivati se, tako smo se i dogovorili šta ne želimo da budemo/postanemo, a to je:

 • Mehanizam članovima ili pojedincima za postizanje individualne koristi ili promocije, koji se ne poklapaju sa ciljevima Udruženja
 • Nismo profitna organizacija
 • “Jagnjeća brigada”
 • Promocija SAP korporacije, SAP rešenja ili SAP partnera